“Aqroparkyalama” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.

 

 logo2 2

 Aqroparklar da artıq Azərbaycanda yaradılır. Bu da çox gözəl təşəbbüsdür.

İlham Əliyev

ƏT İSTEHSALI

- Damazlıq cins heyvanların 3 mərhələ üzrə sifariş verilib gətirilməsi ilə bağlı “Aqrolizinq” ASC ilə müqavilə bağlanmışdır. Müqaviləyə uyğun olaraq birinci mərhələ üzrə Avstriyada “Simmental” cinsindən olan boğaz düyələrin seçimi aparılmış və bunlardan 292 başının təsərrüfata gətirilməsi təmin edilmişdir;
- İkinci mərhələ üzrə Avstriyada “Simmental” cinsindən olan boğaz düyələrin seçimi aparılmış və yaxın günlərdə təsərrüfata gətirilməsi gözlənilir.